Keuren elektrisch gereedschap

Keuren elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm

Wij keuren al uw elektrisch gereedschap op locatie. De gereedschap keuring vindt plaatst volgens de NEN 3140 norm. Alle goedgekeurde machines voorzien wij van keuringsstickers die vermelden tot wanneer de keuring geldig is. Daarnaast ontvangt u van elk gekeurd gereedschap een keuringscertificaat.

Elektrische arbeidsmiddelen

Onder elektrische arbeidsmiddelen verstaan we al uw elektrisch (hand)gereedschap, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten.

Hoe vaak moet mijn gereedschap gekeurd worden?

Sinds 1998 is in de Arbowet de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving stelt dat het periodiek keuren van uw elektrische gereedschap verplicht is. U voldoet aan deze wet en regelgeving indien u alle machines, installaties, apparaten en gereedschappen jaarlijks laat keuren.

Een gereedschapskeuring uitgevoerd door ITM-Allround service heeft een geldigheidsduur van een jaar. U krijgt van ons automatisch bericht wanneer uw elektrische gereedschap herkeurd moet worden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het keuren van uw elektrisch gereedschap?

Neemt u dan contact met ons op. Dit kan telefonisch (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur), via e-mail of via het contactformulier. Wij kijken graag samen met u naar uw persoonlijke situatie om tot een passende oplossing te komen.